Travel in China.net

 

                                                                                                       

 

                       Beautiful scenery:

                                     Guilin

                                    Huang Shan

                                    Tunxi and Tangkou

                                    Yuanyang - The Hani terraces   <new>

                                    Nu Jiang

                                    Yangtze River

                                    New Yangtze River

                        Interesting cities:

                                    Hong Kong

                                    Shanghai

                                    Suzhou

                                    Zhouzheng

                                    Xian